Λεονάρδος, Βασίλειος

Η Ολυμπία. [Βιβλίο] - Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1901. - 352 σ.+2 αναδ. πίν.; χάρτ.1 αναδ.

Περιέχει βιβλιογραφία σ. 5-6


ΟΛΥΜΠΙΑ
ΜΝΗΜΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha