Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ.

Καστοριά: Πολεοδομική έκφραση της Καστοριάς, χωροταξική διερεύνηση του νομού Καστοριάς, αποτύπωση-ανάλυση υφισταμένων πολεοδομικών δεδομένων, υφιστάμενο δίκτυο. [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Κρόνος, χ.χ.. - 120 σ.: εικ.

Περιέχει βιβλιογραφία σ. 109-113


ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha