Κλώσσας, Αλέξανδρος

Συμβολή εις την υδροβιολογική μελέτην τεχνητής λίμνης Κερκίνης Σερρών. [Βιβλίο] - Αθήνα: Υπουργείο Γεωργίας, 1975. - 61 σ.; χάρτ. - Αυτοτελείς Εκδόσεις της Υπηρεσίας Δασικών Εφαρμογών και Εκπαιδεύσεως; 31 .


ΚΕΡΚΙΝΗ
ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ
ΣΕΡΡΩΝ (Νομός)
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha