Χρηστίδης, Ορ.

Δράμα: Το πάρκο των Κομνηνών (σχέδια). [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εικ.; χ.χ.. σ.:

Αφιέρωση από τον Ι.Βασδραβέλλη στο 1ο σχέδιο. Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη


ΔΡΑΜΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha