Λουρμπόπουλος, Γεωργίος Δ.

Δάση και δασικά προϊόντα: Προκαταρκτικά στοιχεία και πρόγραμμα του Οργανισμού Τροφών και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (F.Α.Ο). [Βιβλίο] - Αθήνα: Υπουργείο Γεωργίας, 1948. - 142 σ.


ΔΑΣΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha