Μαδιάνος, Μιχάλης Γ.

Υγεία και ελληνική κοινωνία: Έμπειρική έρευνα σε πανελλήνιο δείγμα πληθυσμού. [Βιβλίο] - Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1988. - 439 σ.

Περιέχει βιβλιογραφία

9607093003


ΥΓΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha