Τσοπότος, Δ.Κ.

Γη και γεωργοί της Θεσσαλίας κατά την τουρκοκρατίαν : επί τη βάσει ιστορικών πηγών./ Δ.Κ. Τσοπότος - Βέροια: Τυπ. της εφημερίδος η Θεσσαλία, 1912. - 273 σ.


ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha