Πελεκανίδης, Στυλιανός

Οι θησαυροί του Αγίου Όρους : εικονογραφημένα χειρόγραφα / Επιμέλεια Στυλ. Μ. Πελεκανίδου, Παναγ. Κ. Χρήστου, Χρυσ. Μαυροπούλου - Τσιούμη; Φωτογράφιση Μάκης Σκιαδαρέσης. - Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1973. - 3 τ.: εικ.

Τόμ. Α΄: Πρωτάτον, Μ. Διονυσίου, Μ. Κουτλουμουσίου, Μ. Ξηροποτάμου, Μ. Γρηγορίου.
Τόμ. Β΄: Μ. Ιβήρων, Μ. Αγίου Παντελεήμονος, Μ. Εσφιγμένου, Μ. Χιλανδαρίου.
Τόμ. Γ΄: Μ. Μεγίστης Λαύρας, Μ. Παντοκράτορος, Μ. Δοχειαρίου, Μ. Καρακάλου, Μ. Φιλοθέου, Μ. Αγίου Παύλου

Περιέχει ευρετήρια Τόμ.Α΄: σσ.490-495. Τόμ.Β΄: σσ.406-413. Τόμ.Γ΄: σσ.321-326. Περιέχει βιβλιογραφία Τόμ.Α΄: σ.489. Τόμ.Β΄: σσ.403-405. Τόμ.Γ΄: σσ.317-320.


ΠΡΩΤΑΤΟ
ΜΟΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΜΟΝΗ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ
ΜΟΝΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΟΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΜΟΝΗ ΙΒΗΡΩΝ
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ
ΜΟΝΗ ΧΕΛΑΝΔΑΡΙΟΥ
ΜΟΝΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ
ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ
ΜΟΝΗ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ
ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ
ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΘΕΟΥ
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΑΘΩΣ
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ
ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha