Ιατρικός οδηγός. [Βιβλίο] - Αθήνα: Πάπυρος, 1968. - 9 τ.: εικ.

Τόμ. Ι, σ. 1-244+xv. Τόμ.ΙΙ, σ.(4)+245-484+xiv. Τόμ.ΙΙΙ, σ.(4)+485-724+xv. Τόμ.IV, σ.(4)+725-972+xiii. Τόμ.V, σ.(4)+977-1212+xiv. Τόμ.VI, σ.(4)+1213-1452+xiii. Τόμ.VII, σ.(4)+1457-1692+xiii. Τόμ.VIII, σ.(4)l1697-1940+xiv. Τόμ.ΙΧ, σ.(4)+1945-2156+xi+xxiii.

Περιέχει ευρετήρια


ΙΑΤΡΙΚΗ
ΟΔΗΓΟΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha