Στογιόγλου, Γιώργος

Η εν Θεσσαλονίκη Πατριαρχική Μονή των Βλατάδων / Γιώργος Στογιόγλου - Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1971. - 408 σ.: εικ. ; 24x17 εκ. - Ανάλεκτα Βλατάδων; 12 .

Περιέχει ευρετήρια (σ.391-403) και βιβλιογραφία (σ.383-390).


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΟΝΗ ΒΛΑΤΑΔΩΝ
ΜΝΗΜΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha