Κωνσταντίνος Δ. Τριανταφυλλόπουλος: Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. 16 Νοεμβρίου 1944-20 Ιανουαρίου 1945. [Βιβλίο] - Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, 1999. - 64 σ.: εικ.

Περιέχει βιβλιογραφία σ. 63

9608590744


ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.
ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha