Μανούσακας, Μανούσος Ι.

François Scouphos ο Γραμματοφόρος (Le Courrier): Édition critique du recueil de ses lettres avec introduction, commentaire et répertoires. [Βιβλίο] - Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1998. - 513 σ.: εικ.

Περιέχει ευρετήρια σ. 500-508 Περιέχει βιβλιογραφία σ.15-19

9607099648


ΣΚΟΥΦΟΣ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΕΡΓΟ
ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΡΗΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
17ος ΑΙΩΝΑΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha