Ριζάκης, Α. Δ.

Achaïe ΙΙ. La cité de Patras: Épigraphie et histoire. [Βιβλίο] - Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1998. - 487 σ.: εικ.; χάρτ. - Μελετήματα; 25 .

Περιέχει ευρετήρια σ. 319-359 Περιέχει βιβλιογραφία σ. 307-316

9607905024


ΠΑΤΡΑ
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha