Καραμπερόπουλος, Δημήτριος Απ.

Ο ιατρός Μανουήλ Σαρής Τενέδιος (1772-1802) και το διαφωτιστικό του έργο: Συμβολή στην Ελληνική βιβλιογραφία. [Βιβλίο] - Αθήνα: Σταμούλης, Α., 1999. - 84 σ.

Περιέχει σε φωτοτυπική ανατύπωση το έργο: "Περί της οινώδους, οξώδους σηπτικής ζυμώσεως'' του Μ. Σαρή.


ΣΑΡΗΣ, ΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΡΓΟ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha