Μπουζέας, Κωνσταντίνος

Λεξικό πολιτισμού. [Βιβλίο] - Αθήνα: Αττικός, 1985. - 2 τ.

Τόμ. Α', Α-Κ, σ. 1-302. Τόμ. Β', Λ-Ω, σ. 303-616.

Περιέχει βιβλιογραφία σ. 611-615


ΛΕΞΙΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha