Τεπέρογλου, Αφροδίτη

Η ταυτότητα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες της νεολαίας στο Νομό Θεσσαλονίκης: Αποτελέσματα εμπειρικής έρευνας. [Βιβλίο] - Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1999. - 340 σ.

Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο

Περιέχει βιβλιογραφία σ. 337-340

9607093658


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Νομός)
ΝΕΟΛΑΙΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha