Θεοτόκης, Σπυρίδων Μ.

Αποφάσεις Μείζονος Συμβουλίου Βενετίας 1255-1669: Ιστορικά Κρητικά έγγραφα εκδιδόμενα εκ του Αρχείου της Βενετίας Σπυρίδων Μ. Θεοτόκης - Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1933. - 4χ.α+ιβ΄+290 σ.: εικ. ; 28x22 εκ. - Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας; Τόμ.Α, Τεύχ.ΙΙ .

Περιέχει ευρετήρια (σ. 255-290)


ΚΡΗΤΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha