Ανδρεάδης, Γεώργιος Α.

Το Τσαγράκ της Κερασούντας του Πόντου: Ιστορία-Λαογραφία. [Βιβλίο] - Αθήνα: Φωτογιούνικα, 1999. - 215 σ.+(8)φ.: εικ.; χάρτ.

Περιέχει ευρετήρια σ. 201-212 Περιέχει βιβλιογραφία σ. 213-214

9609094309


ΤΣΑΓΡΑΚ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha