Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μαρία

Πηγές της Βαλκανικής ιστορίας 6ος-10ος αι.: (Επιλογή κειμένων) [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1995. - 93 σ.

Περιέχει βιβλιογραφία


ΣΛΑΒΟΙ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha