Κιουσοπούλου, Τόνια

Δημόσιοι χώροι στη Θεσσαλονίκη κατά την εποχή των Κομνηνών / Τ. Κιουσοπούλου - Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2021 - σ.;

Άρθρο δημοσιευμένο στα Πρακτικά: "Η Θεσσαλονίκη στον 11ο και 12ο αιώνα: Πρακτικά Στρογγυλής Τραπέζης στον 23ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών. Βελιγράδι, 22-27 Αυγούστου 2016", σ. 115-122

Περιέχει βιβλιογραφία


ΜΕΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
11ος ΑΙΩΝΑΣ
12ος ΑΙΩΝΑΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha