Οικονόμου, Αλέξανδρος Γ.

"Σεφέρτζειον", 4ο δημοτικό σχολείο Νάουσας : μία αρχιτεκτονική προσέγγιση / Αλέξανδρου Οικονόμου - Νάουσα : χ.ε., 1997 - 4 σ. : εικ.

Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Νιάουστα", τχ.81(1997) σ.13-16


ΝΑΟΥΣΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΥΣΤΕΡΗ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha