Οικονόμου, Αλέξανδρος Γ.

Βιομηχανική αρχαιολογία : μία απόπειρα εισαγωγής στο θέμα / Αλέξανδρου Γ. Οικονόμου - Νάουσα : χ.ε., 1997 - 3 σ.

Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Νιάουστα", τχ.79(1997) σ.7-9


ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha