Σαρίπολος, Νικόλαος Ι.

Πραγματεία του Συνταγματικού Δικαίου. Τόμοι Α΄-Ε΄. [Βιβλίο] - 2η - Αθήνα: Αγγελίδης, Μιχαήλ Ν., 1874. - 4 χ.α.+540-956 σ.

Τόμ.Α (1874), σ.ιστ΄+422. Τόμ. Β (1874), σ. 547. Τόμ. Γ (1874), σ. 369. Τόμ. Δ (1875), σ. 532. Τόμ. Ε (1875), σ. 748 αζί δεμένοι οι τομ.Α-Β, Γ-Δ, Ε. Στον Τόμ.Α΄ αφιέρωση του συγγραφέα προς τον Ν.Δραγούμη. τομ. Α΄ της 1ης εκδ. (1851. Υπάρχει και στη δωρεά της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας: ΑΛΞ-51. Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη


ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha