Κολτσίδας, Αντώνης Μιχ.

Ιδεολογική συγκρότηση και εκπαιδευτική οργάνωση των Ελληνοβλάχων στο βαλκανικό χώρο (1850-1913): Η εθνική και κοινωνική διάσταση [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 1994. - 622 σ.: εικ.; χάρτ.

Περιέχει περίληψη στα αγγλικά

Περιέχει ευρετήρια σ. 579-622 Περιέχει βιβλιογραφία σ. 453-483

9603432504


ΒΛΑΧΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΒΛΑΧΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha