Μιχαλόπουλος, Δημήτρης

L'attitude française à l’égard du pacte balkanique de 1934 / Dimitris Michalopoulos - Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1988 - 8 σ.

Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 29/1 (1988)
47-54

ΓΑΛΛΙΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha