Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Α.

Κατάλογος των χειρογράφων της εν Σμύρνη Βιβλιοθήκης της Ευαγγελικής Σχολής: Μετά παραρτήματος περιέχοντος και τινα ανέκδοτα. [Βιβλίο] - Αθήνα: Τύπος, Ο, 1877. - 72 σ.

Δεύτερο αντίτυπο, Φωτοτ. Ανατύπωση, στο Ι-Ο7-72. Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας


ΣΜΥΡΝΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha