Περίδης, Μιχάλης

Απαύγασμα της κοινωνίας. [Βιβλίο] - Ερμούπολη: Περίδης, Μ. Π., 1869. - κδ΄+496 σ.

Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας


ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΗΘΙΚΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha