Κοτζαγεώργη-Ζυμάρη, Ξανθίππη

Μουσική και θέατρο στις ελληνικές κοινότητες της Βουλγαρίας (τέλη 19ου αιώνα-αρχές 20ού) ως «απόλαυσις εθνική άμα και καλλιτεχνική» /
Ξανθίππη Κοτζαγεώργη - Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1996 - 38 σ.

Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα", 8 (1996) 89-126

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha