Αστρεινίδου-Κωτσάκη, Πελαγία

Ο αρχιτέκτονας στην οθωμανική περίοδο /
Πελαγία Αστρεινίδου-Κωτσάκη - Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1996 - 22 σ.

Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα", 8 (1996) 47-68

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha