Παπαγεωργίου, Μαρία Γ.

Η ημέρα του Διός εις το τυπικόν του «παλαιού γάμου» των Μογλενιτών Βλάχων / Μαρία Γ. Παπαγεωργίου - Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1996 - 12 σ.

Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα", 8 (1996) 7-18ΒΛΑΧΟΙ
ΜΟΓΛΕΝΑ
ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
ΕΠΙΒΙΩΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha