Μαμούκας, Ανδρέας Ζ.

Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος: Ήτοι συλλογή των περί την αναγεννωμένην Ελλάδα συνταχθέντων πολιτευμάτων, νόμων και άλλων επισήμων πράξεων, από του 1821 μέχρι τέλους του 1832. Φιλοτίμω δαπάνη ομογενών. [Βιβλίο] - Πειραιάς: "Η Αγαθή Τύχη" Ηλίας Μαυροφίδης, 1839. - 11 τ.

1ος. Οι τόμοι Α'-Ε' μαζί δεμένοι. Τόμος Α΄: σ. ιβ'+(4)+127. Τόμος Β', 1839, σ. (4)+162. Τόμος Γ', 1839, σ.151. Τόμος Δ', 1839, σ. 147. Τόμος Ε', 1839, σ. 148. Τος. Οι τ.Τ'-Ι' μαζί δεμένοι. Τόμος ΣΤ΄: σ. 143. Τόμος Ζ', 1840, σ.166. Τόμος Η', 1840, σ.164. Τόμος Θ', 1841, σ.159. Τόμος Ι', 1841, σ.151. Τόμος ΙΑ΄: Αθήνα, Εκ του Βασιλικού Τυπογραφείου, 1852, σ. λα'+895. Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας


ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΓΓΡΑΦΑ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha