Τσουδερός, Εμμανουήλ Ι.

Λόγοι: Απρίλιος 1941-Μάρτιος 1942. [Βιβλίο] - New York: Anatolia Press Company, 1942. - ιζ'+120 σ.: εικ.

Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας


ΛΟΓΟΙ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Β'
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha