Μουσόπουλος, Θανάσης

Βιβλία Ξανθιωτών: Κριτικός απολογισμός 1972-1979 / Θανάσης Μουσόπουλος - Ξάνθη: χ.ε., 1979 - 4 σ.

Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, 35 (1979) 153-156


ΞΑΝΘΗ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha