Αριστείδης, Γ. Α.

Τετραλογία πανηγυρική: Ήτοι λόγοι τέσσαρες απαγγελθέντες εν τη επετείω εορτή των σχολείων Μυτιλήνης.Τελουμένη τη 30 Ιανουαρίου εκάστου ενιαυτού. Υπό... Μετά παραρτήματος εμμέτρου. [Βιβλίο] - Αθήνα: Λακωνίας (Αθήνα), 1863. - 182 σ.

Σφραγίδες: «Σεράπειον Αναγνωστήριον εν Αλεξανδρεία». Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας


ΛΕΣΒΟΣ
ΛΟΓΟΙ
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha