Διπλωματικά έγγραφα 1913-1917: Ελληνοσερβική συνθήκη συμμαχίας. Εισβολή γερμανοβουλγάρων εις Μακεδονίαν. [Βιβλίο] - 2η - Αθήνα: Υπουργείο Εξωτερικών, 1920. - 258 σ.

Εκ του Εθνικού τυπογραφείου. Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας


ΕΛΛΑΣ
ΣΕΡΒΙΑ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Α'
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ
ΕΓΓΡΑΦΑ
ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha