Κατσουλάκος, Θεόδωρος

Προβλήματα ιστοριογραφίας στα σχολικά εγχειρίδια των Βαλκανικών Κρατών: Επανάσταση του 1821, Βαλκανικοί Πόλεμοι [Βιβλίο] - Αθήνα: Εκκρεμές, 1994. - 142 σ.

Περιέχει βιβλιογραφία σ. 135-138

9608528135


ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821
ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha