Μιχαλόπουλος, Δημήτρης

Σκέψεις για τα ελληνικά κόμματα: Συνέπειες της κατοχής των ετών 1854-1857 στην πολιτική ζωή του Βασιλείου / Δημήτρης Μιχαλόπουλος - Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1983. - 12 σ.

Δημοσιευμένο στον τόμο: "Δ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σ. 79-90


ΕΛΛΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha