Μάκκας, Λέων

L'hellénisme de l'Asie-Mineure: Son histoire-Sa puissance-Son sort. (Avec une carte en couleurs hors-texte). [Βιβλίο] - Paris: Berger-Levrault, 1919. - (6)+233 σ.; χάρτ.1 ανάδ. χαρτ.

Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας


ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha