Η εναντίον της Ελλάδος επιβουλή. [Βιβλίο] - Αθήνα: Υφυπουργείον Τύπου και Πληροφοριών, 1947. - 176 σ.: εικ.; χάρτ.2 αναδ.

Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας


ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Β'
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Κ.Κ.Ε.
ΕΛΛΑΔΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha