Σερμπέζης, Β.

Η μουσική και χορευτική παράδοση της Θράκης / Β. Σερμπέζης - Αθήνα: Εκδόσεις Αλήθεια, 2006 - 29 σ.

Δημοσιευμένο στο "Θράκη: ιστορική και λαογραφική προσέγγιση του λαϊκού πολιτισμού της", σ. 175-203


ΔΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha