Μαλκίδης, Θεοφάνης Σ.

Παραδοσιακός πολιτισμός και κοινωνική δομή της ελληνικής Θράκης στις δεκαετίες του 1920 και του 1960 / Θεοφ. Μαλκίδης - Αθήνα: Εκδόσεις Αλήθεια, 2006 - 39 σ.

Δημοσιευμένο στο "Θράκη: ιστορική και λαογραφική προσέγγιση του λαϊκού πολιτισμού της", σ. 59-97.


ΔΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha