Κεκρίδης, Στάθης Ν.

Η Θράκη από την οθωμανική κατάκτηση μέχρι την ενσωμάτωσή της στην Ελλάδα: σύνοψη ιστορικής διαδρομής / Στ. Ν. Κεκρίδης - Αθήνα: Εκδόσεις Αλήθεια, 2006 - 32 σ.

Δημοσιευμένο στο "Θράκη: ιστορική και λαογραφική προσέγγιση του λαϊκού πολιτισμού της", σ. 27-58


ΔΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗ
ΘΡΑΚΗ
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha