Μουρέλος, Γιάννης Γ.

Η επόμενη μιας καταστροφής: (Σεπτέμβριος 1922- Ιανουάριος 1923) / Γιάννης Γ. Μουρέλος - Αθήνα : χ.ε., 1980 - 25 σ.

Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.2 (1980) σ. 347-371


ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΕΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha