Παπαδόπουλος, Κυπριανός Αρχιμανδρίτης

Από την πηγήν του Ανεσπέρου Φωτός. [Βιβλίο] - Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Βαλλινάκης, Ε. Σ., 1952. - 79 σ.: εικ.

Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας


ΗΘΙΚΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha