Τσουδερός, Εμμανουήλ Ι.

Ελληνικές ανωμαλίες στη Μέση Ανατολή. [Βιβλίο] - Αθήνα: Αετός Α. Ε., 1945. - 190 σ.

Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας


ΕΛΛΑΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Β'
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΞΟΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha