Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ.

Τα ελληνικά κατορθώματα 1912-1913 / Τάσος Αθ. Γριτσόπουλος - Αθήνα: χ.ε., 1962 - 2 σ.

Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Ηώς: μηνιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις", τχ. 63-65 (1962) 195-196.


ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΜΑΧΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha