Στογιάννος, Βασίλειος Π.

Ο Παύλος στους Φιλίππους : η πρώτη εκκλησία / Βασιλ. Στογιάννου - Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1980 - 4 σ. : εικ.

Δημοσιευμένο στο "Βορειοελλαδικά",τχ.3(1980) 16-19


ΦΙΛΙΠΠΟΙ
ΠΑΥΛΟΣ ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha