Γιαραλή, Δέσποινα

Το περιοδικό «Ελληνισμός» (1898-1915, 1928-1932): Παρουσίαση, Βιβλιογραφική καταγραφή. [Βιβλίο] - Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1993. - 235 σ. - Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής: Δωδώνη, Παράρτημα; 55 .

Υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή

9602330104


ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ (Περιοδικό)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο "ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ"
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha