Δεληκάρη, Αγγελική

Η χαμένη (?) "Διήγηση" της κυριλλο-μεθοδιανής αποστολής στη Μεγάλη Μοραβία και ο εκτενής "Βίος" του αγίου Κλήμη (Αχρίδος) / Αγγελική Δεληκάρη - Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Κυριακίδη, χ.χ. - 8 σ.:

Δημοσιευμένο στον τόμο: "Βυζαντινο-Σλαβικά Μελετήματα", σ. 63-70.


ΚΛΗΜΗΣ ο ΑΧΡΙΔΟΣ, ΑΓΙΟΣ
ΒΙΟΣ
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΣ, ΑΓΙΟΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha