Λαμπουσιάδης, Γεώργιος Ιακ.

Εκκλησία Ηρακλείας / Γεώργιος Ιακ. Λαμπουσιάδης - Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1955 - 19 σ.

Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 23 (1955) 47-65.ΗΡΑΚΛΕΙΑ (Ανατολικής Θράκης)
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha